Selasa, 26 Mei 2009

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LISAN BAHASA MELAYU
DENGAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF

1.0 PENDAHULUAN


Dalam pengajaran kemahiran lisan, matlamat akhir yang ingin dicapai oleh pelajar ialah supaya mereka boleh menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Dengan kata lain pelajar-pelajar boleh menggunakan bahasa untuk berhubung dengan pihak lain dalam berbagai-bagai situasi. Pendekatan komunikatif tidak mementingkan penguasaan bahasa secara pencilan tetapi pendekatan ini menitikberatkan penguasaan pelajar dalam kecekapan berkomunikasi iaitu cekap menyuarakan isi hati dan fikiran sendiri dengan menggunakan kecekapan nahu (tatabahasa), sosiobudaya dan kognitif pelajar itu sendiri.
Munby (dlm Juriah Long:1980), menyatakan bahawa kecekapan nahu ialah cekap dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasa seperti penggunaaan kosa kata, bentuk kata, ayat, semantik dan fonologi. Kecekapan komunikasi melibatkan kecekapan sosiobudaya iaitu pengetahuan dan kemahiran bahasa yang berkait rapat dengan latar dan persekitaran sosial pertuturan itu dilakukan. Tegasnya, kecekapan nahu dan kecekapan sosiobudaya berkait rapat dan tidak boleh dipinggirkan. Individu yang berkomunikasi tanpa pengetahuan sosiobudaya dan latar budaya dianggap tidak berbudaya (kurang adab) dan tidak tahu berbahasa.

2.0 PENERAPAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM PENGAJARAN

Kalau kita semak Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) bahasa Melayu Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5, kemahiran interpersonal menduduki tempat yang pertama dalam senarai Hasil Pembelajaran Utama (HPU) yang perlu diajar dan dikuasai oleh pelajar-pelajar. Menyedari betapa pentingnya kemahiran interpersonal ini diajar kepada pelajar-pelajar, maka tujuan penulisan ini adalah untuk berkongsi maklumat dan pengetahuan berkaitan penerapan pendekatan komunikatif dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, khususnya kemahiran lisan (bertutur dan mendengar)
Dalam suasana pengajaran dan pembelajaran, aspek lisan (kemahiran mendengar dan bertutur) sering diabaikan. Guru-guru menganggap aspek lisan tidak penting dan tidak membantu dalam peningkatan prestasi PMR dan SPM. Justeru, tidak mustahil ramai pelajar kita yang tidak mahir dalam berkomunikasi. Guru-guru pula lebih terdorong mengajar item-item yang disoal dalam soalan PMR dan SPM. bahasa Melayu secara pencilan. Banyak perancangan strategik diwujudkan khusus untuk memenuhi pencapaian yang saya maksudkan iaitu cemerlang dalam SPM dan PMR.
Dalam perbualan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi, pelajar kita bukan sahaja lemah dalam aspek gramatikal malahan lemah dan tidak cekap dalam aspek sosial bahasa itu dituturkan. Contohnya, pelajar bukan Melayu menggunakan kata ganti diri orang kedua ’awak atau kamu’ kepada guru atau orang yang lebih dewasa daripadanya. . Hal ini tentulah menjejaskan pemahaman dan kualiti perhubungan antara penutur berkenaan.
Pelbagai situasi boleh diwujudkan bagi memotivasikan pelajar menggunakan kemahiran lisan melalui pendekatan komunikatif. Guru hendaklah kreatif dan bijak dalam memilih isi pelajaran yang disampaikan. Sebelum aktiviti komunikasi itu hendak dilaksanakan, guru hendaklah memberitahu pelajar-pelajarnya apakah tujuan aktiviti itu dilakukan. Adakah tujuan komunikasi itu untuk menjemput seseorang ke majlis keramaian atau adakah tujuan komunikasi itu untuk mengadu masalah, memberitahu hal, memaklumkan, memberikan komen dan seumpamanya. Dengan mengetahui tujuan sesuatu komunikasi, kita dapat menentukan bentuk-bentuk bahasa yang akan digunakan dalam perbualan berkenaan. Bentuk-bentuk bahasa berbeza mengikut situasi. Kalau kita berbual bersama-sama rakan sebaya, bentuk-bentuk bahasa mesra rakan sebaya sesuai digunakan. Kata ganti diri, kamu, awak, engkau sesuai digunakan. Jika situasi perbualan bersama-sama guru atau orang yang lebih dewasa misalnya, kata ganti diri, cikgu, tuan, pak cik, makcik dan sebagainya sesuai digunakan untuk menyapa individu berbenaan.

Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, jika guru ingin pelajar-pelajarnya menguasai perkara 1.0: iaitu berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra (Rujuk Huraian Sukatan Pelajaran bahasa Melayu Tingkatan 1 – Ting. 5) guru hendaklah terlebih dahulu memberitahu pelajar-pelajarnya tentang tujuan komunikasi itu, iaitu untuk berbual dan mempererat hubungan mesra. Setelah pelajar mengetahui tujuan komunikasi tersebut, guru boleh mengadakan sesi perbincangan apakah bentuk-bentuk bahasa yang sesuai digunakan.dan makna sosial yang dihasilkan.
Littlewood (dlm Juriah Long et.al:1990) menyatakan bahawa aktiviti komunikatif perlu melihat beberapa perkara iaitu, peringkat prakomunikatif dan peringkat kedua iaitu, aktiviti komunikatif. Peringkat prakomunikatif, dimulakan dengan penyampaian butir-butir bahasa, iaitu struktur dan fungsi serta latihan terkawal. Peringkat kedua, guru menyediakan situasi bagi membolehkan para pelajar menggunakan bahasa pada peringkat prakomunikatif untuk aktiviti komunikasi yang sebenarnya. Antara aktiviti yang boleh dijalankan ialah menyampaikan pesanan, panduan, dan arahan. Berikut diperturunkan sedikit sebanyak strategi pengajaran bahasa Melayu lisan bersandarkan pendekatan komunikatif yang dimaksudkan.

Tajuk
: Meniti kejayaan
HPU
: 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra
HPK
: 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, rakan, dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai
objektif
: Pelajar-pelajar dapat
1. Menggunakan kata-kata bertatasusila dalam perbualan.
2. Melafazkan kata-kata dengan intonasi dan nada yang sesuai
2. Menulis karangan bentuk prosa
Aktiviti
1. Memperdengarkan perbualan daripada alat perakam suara

2. Pelajar diminta mendengar perbualan tersebut dari segi:
- intonasi suara, dan nada

3. Minta pelajar mencatat bentuk-bentuk bahasa yang digunakan dalam perbualan.
4. Latih tubi menyebut bentuk-bentuk bahasa yang didengar dengan intonasi dan nada yang sesuai. Jika perlu rakaman tersebut boleh diulang dengar untuk mengenal pasti intonasi dan nada yang digunakan.
5. Guru mengedarkan bahan bercetak dan pelajar-pelajar membaca petikan tersebut.
6. Guru meminta pelajar-pelajar menyebut kata-kata bertatasusila dengan betul.
7. Minta beberapa orang pelajar berlakon dengan panduan skrip yang disediakan (Penekanan pada bentuk kata bertatasusial, intonasi, dan unsur-unsur paralinguistik)
Aktiviti susulan
1. Menulis karangan prosa (menukarkan ayat dialog kepada bentuk ayat cakap pindah)
Lampiran 1

Bacalah petikan wawancara di bawah ini. Kemudian, lakonkan bersama-sama rakan anda di dalam kelas.

Mawi
: Assalamualaikum, Dato’ (Mawi menghulurkan tangan bersalaman dengan Dato’ Kay)
Dato’
: Waalaikummussalam warahmatullahi wabarakatuh. (mengalu-alukan kedatangan Mawi dan menyuruh Mawi duduk)
Mawi
: Saya, Mawi. Saya wartawan majalah Alaf Siber. Saya bercadang untuk mewawancara Dato’ tentang kejayaan Dato’ dalam bidang perniagaan. Itu pun jika Dato’ tidak keberatan.
Dato’ Kay
: Terima kasih kerana majalah Alaf Siber sudi memilih saya untuk diwawancara. Saya tiada apa-apa halangan.
Mawi
: Bolehkah kita mulakan, Dato’?
Dato’ Kay
: Silakan.
Mawi
: Soalan pertama daripada saya. Bagaimanakah bermulanya kehidupan Dato’ dalam bidang perniagaan ini?
Dato’ Kay
: Oh, panjang ceritanya! Dulu, Saya tak bermimpi pun nak menceburi bidang perniagaan ni. Semuanya bermula secara kebetulan. Selepas bapa saya meninggal dunia, saya mengusahakan kebun kelapa milik arwah bapa. Ketika itu, harga kelapa murah. Jadi saya buka gerai jual air kelapa muda.
Mawi
: Apa berlaku seterusnya, Dato’?
Dato Kay’
: (Sambil tersenyum) Setelah tiga tahun menjual air kelapa muda, saya buka gerai di bandar Teluk Intan. Permintaan air kelapa muda meningkat. Saya membekalkan kelapa muda kepada pihak pengusaha hotel di Ipoh dan di Kuala Lumpur.
Mawi
: Waktu tu, Usia Dato’ berapa tahun?
Dato’ Kay
: Waktu tu, umur saya baru 25 tahun. Berkat berjimat cermat, saya berjaya mengumpulkan wang hasil perniagaan.
Mawi
: Bila Dato’ berjaya membuka kilang santan ni?
Dato’ Kay
: Saya mengambil kursus keusahawanan anjuran Mara. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang ada, saya memberanikan diri membuka kilang santan.
(Sambil menarik nafas lega) Alhamdulillah, setakat ini kilang saya dah 10 tahun beroperasi. Kebanyakan pekerja di kilang saya tu, anak tempatan.
Mawi
: (tersenyum). Tahniah atas kejayaan Dato’ dalam bidang perniagaan. Saya bagi pihak Alaf Siber merakamkan ucapan terima kasih atas kerjasama Dato’.
Dato’ Kay
: Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak majalah Alaf Siber kerana sudi mengetengahkan saya dalam wawancara ini.


(Disesuaikan daripada Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan Tiga, 2007 (hal. 141) :Dewan Bahasa Dan Pustaka, K.Lumpur )


BIBLIOGRAFI

1. Asmah Haji Omar (2007), Kesantunan Bahasa dalam Pengurusan Pentadbiran dan Media, Dewan Bahasa dan Pustaka: K. Lumpur
2. Juriah Long et.al (1990), Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia, Fajar Bakti: P.Jaya Selangor
3. Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan Tiga(2007), Kementerian Pelajaran Malaysia (DBP) K.Lumpur
4. _______________(2003) Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan Tiga, Pusat Perkembangan Kurikulum: K.Lumpur
5. Mohd Azhar et.al (2006), Permainan Kreatif, PTS Profesional, Selangor

Tiada ulasan:

Catat Ulasan