Sabtu, 23 Mei 2009

soalan pep.tengah tahun 2009

SMK SERI KANDI TELUK INTAN PERAK


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009
BAHASA MELAYU 2

TINGKATAN 5 (LIMA)BM 2 (1103/2)
2 jam 30 minit
8.10 – 10.40


JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandung empat soalan.
Jawab semua soalan
Soalan 2(b), Soalan 2(c), Soalan 2(d) dan Soalan 4 berdasarkan teks Komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 5.
Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas yang disediakan oleh pihak sekolah.
Jawapan anda boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi

SOALAN 1 : RUMUSAN
(30 MARKAH)

Baca petikan di bawah ini dengan te;liti, kemudian buat satu rumusan tentang tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Pada masa ini Kementerian Pelajaran Malaysia sedang berusaha untuk memperkasakan pendidikan di negara kita. Menerusi pendidikan, kita dapat melahirkan pemimpin yang berwibawa, berkaliber dan kental jati diri. Walau bagaimanapun, hasrat murni ini menghadapi beberapa kekangan, antaranya termasuklah masalah disiplin murid di sekolah-sekolah.
Untuk mengatasi masalah ini, kementerian telah menubuhkan Jawatankuasa Petugas Khas Menangani Gejala Disiplin. Sehingga penghujung tahun 2004, sebanyak 250 pendapat awam telah diterima di samping ratusan aduan dikategorikan dalam masalah salah laku murid. Tindakan lain yang diambil ialah membuka talian penting dan e-mel untuk mangsa buli dan keganasan di sekolah. Ibu bapa dan orang awam boleh membuat aduan tentang masalah disiplin murid. Semua maklumat bolehlah disalurkan menerusi sistem pesanan ringkas (SMS) kepada pegawai yang bertanggungjawab.
Bagi menangani masalah disiplin yang berat, pihak sekolah dibenarkan mendaptkan bantuan pihak polis. Jika perlu, pihak polis boleh menahan murid yang beraada di luar kawasan sekolah pada waktu persekolahan. Pihak kementerian mengingatkan pihak sekolah supaya tidak menyembunyikan kes disiplin yang berlaku di sekolah-sekolah. Hal ini demikian kerana Kementerian pelajaran menerima laporan terdapat pihak pentadbir yang cuba menutup kes disiplin di sekolah mereka terutama sekolah yang berstatus elit.
Sebenarnya, masalah disiplin yang berlaku boleh ditangani menerusi prosedur yang sedia ada seperti mengenakan hukuman rotan , denda, gantung sekolah dan buang sekolah. Namun demikian, sebelum hukuman dikenakan, setiap kes mestilah disiasat dengan terperinci. Tindakan ini diambil supaya kita berlaku adil kepada murid tersebut kerana ada murid yang melakukan kesalahan disiplin semata-mata keran ingin menarik perhatian dan mereka bukannya penjenayah.

(Dipetik dan disesuaikan daripada ’Realiti Semasa Masalah Disiplin Murid’ Oleh Noor Khairiyati Mohd Ali,
Dewan Masyarakat, April 2005)Soalan 2 : Pemahaman

Soalan 2(a) - Petikan Umum

Berdasarkan petikan Soalan 1, jawablah soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i) Berikan maksud rangkai kata, sekolah yang berstatus elit. (2 markah)
(ii) Apakah peranan pendidikan di negara kita? (3 markah)
(iii) pada pendapat anda, bagaimanakah pendekatan kaunseling dapat mengurangkan masalah disiplin di sekolah? (4 markah)
Soalan 2(b) – Petikan Cerpen

Baca petikan cerpen di bawah ini, kemudian jawablah soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan perkataan anda sendiri.

“Cikgu lihat keputusan ujian Mariah bulan lalu cukup mengecewakan.” Mariah tersedak. Cikgu sudah memulakan satu perbicaraan mencari puncanya, fikirnya. Sekali ini dia diduga sama ada belajar berbohong atau menentang kemungkaran itu. Sekali gus juga Mariah berasa dia dicabar supaya memaniskan kata-kata supaya Cikgunya itu tidak berasa kecil hati.
Wajarkah rahsia-rahsia yang selama ini dibungkus dalam lipatan ingatannya didedahkan begitu senang? Apakah Cikgu Tini boleh menyelesaikan masalah muridnya ini?
Rasanya mustahil. Cikgu Tini terlalu muda dan hanya mampu mendengar rintihan. Apakah Cikgu Tini boleh memujuk ayahnya, untuk mengembalikan imej seorang ayah kepada tahap yang selayaknya?
Kalau Lebai Kudin sudah mengangkat tangan menyerah kalah, masakan pula Cikgu Tini. Mariah memejamkan mata.
”Mariah ada masalah. Cakaplah terus terang,” Mariah mendengar suara Cikgu tini seperti di hujung pernafasan. Kecil dan ngilu. Dia terperangkap dan serba salah.

(Dipetik daripada, ‘Mariah’ oleh Sharif Putera dalam Antologi Kerusi, DBP)

(i) Mengapakah Mariah tidak yakin dengan kemampuan Cikgu Tini menyelesaikan masalah yang dihadapinya? (3 markah)
(ii) Jika ada Mariah, adakah anda akan berterus terang kepada Cikgu Tini tentang masalah yang anda hadapi? (3 markah)
(iii) Huraikan dua (2) persoalan dalam petikan dan satu (1) persoalan lain dalam keseluruhan cerpen (3 markah)

Soalan 2(c) – Petikan prosa Klasik

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawablah soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Maka diamlah dia di Pagaruyung. Dan sehari-hari ia naik bermain-main ke atas peterana itu. Maka dilarangkan oleh dayang-dayang, takut ia tulah. Maka kata Puteri jilan, ”jangan dilarangkan Si Bujang itu, ia hendak melihat mahkotanya. Ialah yang warisnya, dan tiada ia tulah, kerana ia anak adikku, di Johor.” Dan bermainlah ia bersama-sama dengan anak Yamtuan Sakti.
Dan Tuan Bujang pun sampailah umur tiga belas. Maka Tuan Bujang pun minta pergi ke Batanghari, hendak mencari ilmu. Maka dilepas akan Puteri jilan. Maka Tuan Bujang pun turunlah, menumpang orang Minagkabau, orang Pagaruyung. Dan berjalan sampai ke Tambang, dan lalu ke Limun, batanghari. Serta sampai di situ, maka Tuan Bujang pun hendak pergi ke Rawas, Hulu Palembang. Dan Tuan Bujang pun sampailah ke Rawas, lalu hilir ke Palembang. Dan Tuan Bujang datang menghadap Sultan Lema Abang, lalu Tuan Bujang berdatang sembah, hendak berhamba akan dirinya, menggula.
Maka Sultan Lema Abang pun terlalu sukacita melihat Tuan Bujang itu. Maka dipeliharakan sultan. Jika sultan berjalan atau dihadap orang, akan Tuan bujang membawa tepak. Dan selama Tuan Bujang membawa tepak, sultan tiada boleh duduk di atas, kegatalan punggungnya, jikalau berjalan dahulu, sultan tiada terjalan, seperti ada orang memegangnya.

(Dipetik daripada ’Asal Usul Raja Kecil’ dalam antologi Kerusi, DBP)

(i) Berikan dua (2) faktor yang menyebabkan Tuan Bujang tidak akan terkena tulah apabila bermain-main di atas peterana. (2 markah)
(ii) Nyatakan dua (2) peristiwa luar biasa yang berlaku semasa Tuan Bujang berkhidmat dengan Sultan Lema Abang (2 markah)
(iii) Selain mengembara, kemukakan empat (4) cara yang boleh dilakukan untuk memperoleh ilmu pada masa sekarang. (4 markah)


Soalan 2(d) – Sajak

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawablah soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

KEINDAHAN YANG HILANG
I
Sayup-sayup undan tua berlagu hiba
Terbang beriring di rembang petang
Renik-renik mengirai bulu carik
Melayang satu-satu berbaur debu
Lesu berapungan di air lalu.

Daun-daun menghijau alangkah segar
Kemilau danau disinar mentari
Kali tenang betapa lembut mengalir ke muara
Kedamaian melingkar rimba
Lalu tumpah kasih nan jernih
Erat bertaut cinta kasih.

Malam hiba dadanya ungu duka
Pungguk tersedu pilu di atas batu
Bulan tiada lagi mendandan wajah
Bintang malam pun pudar sinarnya.

II
Orang bicara bulan bintang di makmal
Pada buku, data dan komputer
Lalu bulan dan cakerawala bisa diteroka
Bisa kembara di planet dan angkasa.

Undan patah sayap gugur bulunya bertaburan
Suara siapa parau mendera di malam lara
Kali tenang tiba-tiba airnya bengis melanda
Kepada siapa anak-anak kota desa berhutang nyawa?

III
Bulan kini bukan lagi menara kasih jernih
Bitang-bintang bukan lagi saksi sumpah kekasih.

(Shamsuddin Jaafar
Antologi Kerusi
DBP)

(i) Bagaimanakah keadaan undan tua dalam petikan di atas? (2 markah)
(ii) Pada pendapat anda, bagaimanakah keindahan alam semula jadi dapat dikekalkan?
(3 markah)

(iii) Nyatakan dua (2) pengajaran yang terdapat dalam petikan sajak di atas. (3 markah)


Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
(30 markah)

Jawab semua soalan

(a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) negara - negarawan
(ii) sejarah - sejarawan
(iii) karya - karyawan
(6markah)

(b) Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

(i) Saya telah menulis beberapa buah buku permainan tradisional antara tahun 2001 hingga 2005.
(ii) Setiap petang wanita itu menyiram pokok-pokok bunga di sekeliling rumahnya.
(iii) Pelatih Program Khidmat Negara menjalani latihan intensif selama tiga bulan.
(6 markah)

(c) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Gerakan Cintailah Bahasa Kita telah dilancarkan untuk mendokong usaha kemasyarakatan bahasa Melayu.
(ii) Perlantikan wanita itu sebagai pengurus syarikat akan di jalankan pada minggu hadapan.
(iii) Pengurusan syarikat itu mensasarkan peningkatan jualan productnya sebanyak lima puluh peratus pada tahun 2010.
(6 markah)

(d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Dia mengucapkan syukur dengan tuhan kerana telah mengurniai tubuh badan yang segar dan rezeki yang melimpah.
(ii) Latihan itu diadakan demi untuk mengeratkan hubungan antara kaum di negara yang berkhidmat ini.
(iii) Oleh kerana sudah lama berjalan, peristiwa itu sudah luput daripada ingatan kami.
(6 markah)


(e) Berikan maksud peribahasa di bawah ini.

(i) Bagaimnana acuan begitulah kuihnya
(ii) Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat
(iii) Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah
(6 markah)Soalan 4: Novel

(15 markah)

Jawab soalan di bawah ini berdasarkan novel Julia yang anda pelajari.

(a) Kemukakan dua (2) nilai murni dalam novel yang anda pelajari berserta dengan contoh-contoh yang sesuai. (7 markah)

(b) Kegigihan kaum wanita dalam mengharung kehidupan merupakan salah satu persoalan yang dipaparkan dalam novel, ‘Julia’.
Berikan ulasan anda
(8 markah)
KERTAS SOALAN TAMATPenyedia Soalan Disahkan olehMahayuddin Bin Ibas ........................................
Panitia Bahasa Melayu
SMK Seri Kandi

Tiada ulasan:

Catat Ulasan